FORENINGEN GRØN LÆRING

 Foreningen Grøn Læring blev dannet i 2015 med det formål at støtte samt videreudvikle skolehaveprojektet, så det i fremtiden også kan omfatte andre forløb og kurser end de `8 skolehavebesøg´. Bestyrelsen, der består af frivillige ildsjæle, søger fondsmidler til udviklingen af de pædagogiske aktiviteter.

Prisen for et årligt medlemskab i foreningen koster 50 kr. for en voksen og 25 kr. for et barn. 
Kunne du tænke dig at blive medlem af foreningen "Grøn Læring", kan du kontakte os på mail her

Grønne blade

FORMÅL & VISION

§ 3. Formål: Grøn Læring er en forening der har til formål, at støtte skolehaveprojektet på Vildmosegaard under betegnelsen,`Skolehaver i Næstved ́, i arbejdet med:

• At være et supplement til den almene læring for børnehaver og skoleklasser. Uderummet vil bidrage med en aktiv, sansestimulerende og oplevelsesbaseret undervisning. En aktiv og fysisk undervisningsform vil bidrage med bevægelse og en indlæring gennem handling hos børnene.

• At undervise børn og unge i naturen samt arbejde med naturen, og derigennem øge børnenes forståelse for bæredygtighed ved at lære om samspillet mellem naturens ressourcer og menneskets afhængighed af disse.

• At undervise børn og unge i begrebet `fra jord til bord ́- og udvikle deres viden om sundhed, næring og gastronomi ved at de selv har sået, dyrket, høstet og bearbejdet råvarerne til et måltid. Denne forståelse og læringsproces om dyrkning af afgrøder, vil skabe et solidt fundament i deres begreb om sunde kostvaner.

• At undervisningen gennem oplevelse, handling skal kunne inddrage alle elever samt hjælpe mange af de elever der ikke opnår den optimale indlæring under de klassiske forhold. Undervisning i uderummet skal stimulere børnene på andre planer og medvirke til at børnene kommer ud af deres indlærte roller. 

FØLG OS PÅ

#NÆSTVEDSSKOLEHAVER

NÆSTVEDS SKOLEHAVER ER STØTTET AF:

Email ikon
Facebook ikon
Instagram ikon
LinkedIn ikon

CopyrighT ©️ 2019