FORSKNING I SKOLEHAVER & UDESKOLE

Undervisning i skolestuen

Hvilket udbytte får børnene ud af at komme i skolehave? En dansk og en svensk undersøgelse viser, at børnene først og fremmest får bevæget sig mere (Grønningsæter, 2010, Mygind, 2007). Derudover sker der noget med børns sociale relationer, når de er i uderummet. De får indbyrdes et bedre forhold, og ofte også bedre relationer til deres lærere (Mygind, 2009). Udenlandske undersøgelser viser også at fysisk aktivitet og læring hænger sammen (Roberts et al, 2009). Dansk forskning viser endvidere at udeskole medfører øget trivsel blandt lærerne. De er mindre stressede end andre lærere (Mygind, 2009).

Læs mere om forskning i skolehaver:

FØLG OS PÅ

#NÆSTVEDSSKOLEHAVER

NÆSTVEDS SKOLEHAVER ER STØTTET AF:

Email ikon
Facebook ikon
Instagram ikon
LinkedIn ikon

CopyrighT ©️ 2019