NÆSTVEDS SKOLEHAVER

Børnene i skolehaven

ET UDENDØRS FAGLOKALE

Skolehaven er et undervisningstilbud der henvender sig bredt til alle børn på tværs af etnicitet, alder og køn. Den grundlæggende ide er, at understøtte børnenes læring og kompetenceudvikling i faglige, trygge og utrolige rammer.

I skolehaven får de både teoretisk og praktisk undervisning i mange forskellige emner såsom: plantekendskab, biodiversitet, fotosyntese, grundvandet, næringsstoffer, økosystemer og meget mere. Når eleverne sår, passer haverne, høster og laver mad af deres grøntsager, bruger de matematik til at måle haven op, tæller og deler deres frø. Dansk har de, når de læser opskrifter, staver sig gennem grøntsagernes navne og fører logbog, og naturfag når de er på insektjagt eller bliver undervist i plantekendskab. Skolehaven er et levende læringsrum eller eksperimentarium, hvor eleverne konkret kan se og opleve det de lærer.

BELIGGENHED I EN KULTURARVSLANDSBY

Skolehaverne ligger midt i den lille landsby Ladby kun 3 kilometer fra Næstved centrum. Beliggenheden gør at mange skoleklasser forholdsvis nemt kan cykle dertil, for eksempel ad cykelstien "Fodsporet".

Ladby blev i 2016 udvalgt som kulturarvslandsby i Næstved kommune, og byder på mange forskellige historiske og kulturhistoriske seværdigheder. Det er oplagt for klasserne, at gøre cykelturen til en levende historietime, og stoppe ind forbi for eksempel Kirkeruinen eller Ladby Andelssmølle. De kan også benytte sig af den nye digitale platform iLadby.dk, der guider een gennem byen og fortæller spændende gamle og nye historiske fortællinger om byen.

Ladbyvej og byskilt
Chantelle og skolehavebørn i haven

LÆRING I NATUREN

Med naturen som læringsrum vil børnene, de dage de er på besøg, få en aktiv, sansestimulerende og oplevelsesbaseret undervisning. Et tættere naturforhold styrker ikke kun børns fysiske sundhedstilstand via fysisk aktivitet, men spiller i høj grad også en rolle for den mentale tilstand og indlæringsevnen, viser ny forskning. Hjerneforsker og læge Kjeld Fredens advarer mod konsekvenserne af at børn opholder sig for lidt i naturen. Børn lærer og forstår bedst gennem oplevelser og handling.

"Uderummet giver konkret læring gennem oplevelse og handling. I klasselokalet læser eleverne om det, de har oplevet udenfor og får således viden på abstrakt plan. Her tilføres den sidste læringsform-forståelsen. Det er helhedslæring", ifølge Kjeld Fredens.

BÆREDYGTIGHED

At undervise i bæredygtighed, er en langsigtet investering i de næste generationer af børn og unge, som skal være med til at forme og udvikle det fremtidige samfund.

Skolehaven og naturområdet er med til at uddybe forståelsen for de miljømæssige sammenhænge. Ved at sanse og arbejde med haven opnås der en stærkere relation og forståelse for den forbundethed vi som mennesker har til naturen. Ligeledes er oplevelsen i en have, med en bred variation af planter, med til at styrke forståelsen af biodiversitet, økosystemer, økologi, fotosyntese og meget mere. I haven er eksemplerne meget konkrete og håndgribelige, og fænomenerne og observationerne er oplagte til den videre undervisning i klasserne.

Chantelle i udekøkkenet
Mælkebøtter på bord

JORD TIL BORD

Mange er bekymrede for, at børn i dag er ved at miste forståelsen for, hvordan den mad de spiser bliver til og hvorfra den kommer. Skolehaven tilbyder en førstehåndserfaring med processerne fra frø og spiring til plante og høst. Denne erfaring og forståelse er med til at give børnene et virkelighedsnært indblik i hvordan mad tilvejebringes. Børnene vil gennem skolehaveforløbet opnå kendskab til en bæredygtig og økologisk dyrkningsmetode, idet dyrkningen vil foregå så naturligt som muligt. Tilberedningen af de friske råvarer på bålkomfurer, samt komposteringen af køkkenaffaldet  er en del af den samlede proces fra jord til bord.

UDELIV, NATUR & TRIVSEL

For at fremme naturforståelsen hos børn og unge, er det nødvendigt at prioritere flere udendørsaktiviteter og flytte noget af undervisningen udendørs. Hyppige ophold i naturen øger ikke kun forståelsen for vores forbindelse med den, men forskning viser også at det har en positiv effekt på vores livskvalitet, stressniveau og arbejdsglæde.

Chantelle og børnene siddende i græsset

FØLG OS PÅ

#NÆSTVEDSSKOLEHAVER

NÆSTVEDS SKOLEHAVER ER STØTTET AF:

Email ikon
Facebook ikon
Instagram ikon
LinkedIn ikon

CopyrighT ©️ 2019